Month: Listopad 2015

Ochrona środowiska a budownictwo

Niewątpliwie, w naszym kraju powstaje coraz więcej
zróżnicowanych obiektów budowlanych, co z pewnością jest związane z
nieustającym rozwojem gospodarczym. Nasze społeczeństwo nieprzerwanie się
bogaci, dzięki czemu pojawiają się liczni inwestorzy, chcący zainwestować swoje
pieniądze w zróżnicowane przedsięwzięcia budowlane.

Read More

Co to jest decyzja środowiskowa Poznań?

Powszechnie wiadomo, że administracja oraz szeroko rozumiana
biurokracja jest w naszym kraju rozwinięta w niewiarygodny sposób. W praktyce
oznacza to konieczność uzyskiwania kolejnych dokumentów zezwalających nam na
realizację poszczególnych przedsięwzięć. Przykładem jest oczywiście duś Poznań,
a więc dokument uzyskany na drodze administracyjnej określający bezpośredni
oraz pośredni wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko naturalne, a w
szczególności na warunki życia ludzi.

Nie da się ukryć, że coraz więcej uwagi przywiązuje się
właśnie do problematyki związanej z ochroną środowiska. Ocena oddziaływania naśrodowisko Poznań jest absolutnie niezbędna do tego, aby móc myśleć o
wybudowaniu swojego obiektu budowlanego.

Read More

Decyzja środowiskowa – co w niej znajdziemy?

Jeśli jesteś osobą,
która planuje w przyszłości zrealizowanie jakiegokolwiek przedsięwzięcia
budowlanego, to powinieneś zaznajomić się ze wspomnianym zagadnieniem.
Popularna decyzja środowiskowa Poznań (w skrócie duś) jest dokumentem,
możliwym do uzyskania na drodze administracyjnej, który określa bezpośredni
oraz pośredni wpływ na środowisko, w szczególności na zdrowie człowieka.
Znajdziemy w nim również możliwe sposoby na minimalizację negatywnego wpływu
obiektu na środowisko naturalne oraz wymagany zakres monitoringu w czasie
eksploatacji, po ukończeniu przedsięwzięcia.

Tego rodzaju raport oddziaływania na środowiskoPoznań jest absolutnie niezbędnym dokumentem do tego, aby móc zrealizować
projekt budowlany.

Read More